Login:
Hasło:
Kwiecień  2017
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Organizator

Partnerzy


Spotkanie z Uczniami III klasy ZS nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

15 listopada 2016 roku Jarosław Smoliński oraz Andrzej Roszkiewicz spotkali się z uczniami trzeciej klasy ZS nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. W ramach 3 godzin lekcyjnych przedstawiliśmy grupie 9 uczniów prezentację zatytułowaną: Od wody z Wisły do prądu w gniazdku.

Zajęcia w szkole przebiegły sprawnie i efektywnie. Wielu uczniów aktywnie uczestniczyło w warsztacie. Przeprowadzony na koniec test wykaz, że ze swoim przekazem nie trafiliśmy w próżnię. Średnia ocena oscylowała koło czwórki.

Panie Dyrektor i Wychowawczyni klasy zadbały jak zwykle o to, żeby zajęcia mogły być przeprowadzone w optymalnych warunkach, za co należą się im serdeczne podziękowania.  

WięcejCzytaj więcejj

Warsztaty dla młodzieży z zakresu elektryki

15.11.2016 roku odbyły się warsztaty prowadzone były przez Roberta Perlińskiego oraz Pawła Sygnowskiego. Omówiono zagadnienia obszaru elektrycznego, AKPiA oraz podstaw obszaru chemicznego, związanych z produkcją w Ec Siekierki. Przedstawione zagadnienia

z poszczególnych branż:

AKPiA - praca zakładu Ec Siekierki, bloku ciepłowniczego, kotła, turbiny. Podstawa budowy systemów AKPiA, wykonywania pomiarów, przetwarzania sygnałów oraz sterowania elementami wykonawczymi. Omówienie najczęściej stosowanych w energetyce pomiarów nieelektrycznych.

Chemia – znaczenie gospodarki wodno-ściekowej dla pracy bloku energetycznego w Ec Siekierki. Zagrożenia chemiczne w obiegu wodnym oraz podstawowe metody ich eliminacji.

Elektryczny – podstawowe pojęcia związane z prądem oraz wytwarzaniem energii elektrycznej. Rola podstawowych urządzeń stosowanych w elektrociepłowni – silnika, generatora, transformatora. Elektrociepłownia, jako elementu systemu elektroenergetycznego – w ujęciu lokalnym oraz krajowym. Warunki stabilności systemu elektroenergetycznego – w oparciu o dane historyczne.  

WięcejCzytaj więcejj

Warsztaty z Uczniami klas II Technikum Energetycznego w Radomiu.

Temat warsztatu „Produkcja w ujęciu ogólnym”.

Prowadzący: Ryszard Jankowski i Ryszard Popiel

29 listopada 2016 prowadziliśmy zajęcia z Uczniami Technikum w Radomiu.

W trakcie zajęć wspomagaliśmy się prezentacją zawierającą zdjęcia urządzeń energetycznych, niektóre schematy technologiczne oraz informacje o produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Ec Siekierki.

Przedstawiliśmy strukturę organizacyjną Wydziału Wytwarzania, zadania poszczególnych oddziałów. Omówiliśmy najważniejsze prace wykonywane przez pracowników w różnych obszarach, zwracając uwagę na wzajemne powiązania obszarów. Podkreślaliśmy znaczenie BHP i PPOŻ przy wykonywaniu prac. Zwracaliśmy uwagę na znaczenie zachowań energetyka, takich jak punktualność, właściwe i dokładne przekazywanie informacji, współpracę. Omówiliśmy budowę i działanie niektórych ważniejszych urządzeń (kotłów parowych

i wodnych, turbin) i urządzeń nawęglania.

Trochę czasu poświęciliśmy ekologii, czyli powiedzieliśmy o normach emisyjnych,

o urządzeniach zapewniających ich dotrzymywanie. Warsztaty zakończyliśmy krótkim testem. Wypadł średnio na poziomie 3,5 ( na 0-6 ).

W zajęciach wzięło udział około 30 uczniów, którzy z zaciekawieniem przysłuchiwali się naszym 

WięcejCzytaj więcejj

Prawa autorskie

  1. Prawa autorskie do treści publikowanych na stronach portalu www.zagrzerwamydonauki.pl posiada podmiot realizujący program edukacyjny „Zagrzewamy do nauki” oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na stronach portalu www.zagrzewamydonauki.pl
  2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na stronach portalu www.zagrzewamydonauki.pl, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
  3. Podmiot redagujący stronę nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów zawartych na stronie, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach.
  4. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.zagrzewamydonauki.pl do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody podmiotu prowadzącego stronę lub podmiotu trzeciego.
  5. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do treści publikowanych na stronach portalu, ani do samego portalu lub jego poszczególnych elementów (w szczególności układu graficznego, utworów zamieszczonych na portalu, oprogramowania), logo.
  6. Podmiot realizujący program edukacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania portalu lub treści na nim zamieszczonych.
  7. Prawo polskie jest prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych w związku z korzystaniem z portalu.
staż, staż, staż staż staż, staż, staż